Čítajme si ... 2010

Typ podujatia
autogramiáda, pre deti, prevenčný program, podpora čitania

Dátum, čas a miesto konania
19. 06. 2008 od 09.00 h do 15.00 h | Tesco
25. 03. 2010 o 09.00 h | Mestská knižnica mesta Piešťany

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany
Tesco
Linka detskej istoty

Popis
Pokus o prekonanie slovenského rekordu o Najpočetnejší detský čitateľský maratón pod záštitou Oľgy Feldekovej. Hlavný organizátor: Detská linka istoty pri SV UNICEF.

Newsletter
Detská knižnica