Stretnúť knihu každý deň

Naša činnosť / Festivaly / Stretnúť knihu každý deň

Projekt na podporu čítania, ktorý mestská knižnica realizuje pravidelne každé 2 roky od r. 2007. Jeho cieľom je spopularizovať knihy a čítanie medzi širokou verejnosťou, získať nových čitateľov a predstaviť knihu v rôznych druhoch umenia (literatúra, výtvarné umenie, dramatizácia...). Prostredníctvom tohto projektu ponúkame deťom i dospelým možnosť zoznámiť sa s hodnotnými dielami súčasnej slovenskej literatúry cez stretnutia s literatúrou i jej tvorcami. V rámci projektu pripravujeme množstvo komorných podujatí - besedy, tvorivé čítania, workshopy, divadelné predstavenia, tvorivé dielne, výtvarné i literárne súťaže a výstavy, prezentácie autorov, ilustrátorov i vydavateľov, autogramiády, túlavý antikvariát a pod. Ich cieľom je osloviť a zaujať čitateľa zaujímavými formami v netradičných priestoroch na území mesta (napr. kultúrne inštitúcie, hotely, pešia zóna, mestský park,...), čím chceme poukázať na skutočnosť, že stretnúť knihu možno kedykoľvek a kdekoľvek. Aktivity projektu umožňujú osloviť potenciálnych detských i dospelých čitateľov, ukázať im, že čas strávený s knihou so sebou prináša množstvo neopakovateľných zážitkov, ktoré žiadne iné médium nedokáže sprostredkovať.

IMG 2158
IMG 2182
IMG 2282
IMG 2327
IMG 2501
IMG 2607
IMG 2973
IMG 3014
IMG 3610
IMG 3927
MP 09-09-28 600
MP 09-09-28 617
MP 09-09-28 641
MP 09-09-28 643
MP 09-09-28 654
MP 09-09-28 663
MP 09-09-28 688
MP 09-09-28 710
Detská knižnica