Literárne a výtvarné súťaže

Naša činnosť / Literárne a výtvarné súťaže

V našej knižnici si uvedomujeme, že poskytovanie komplexných výpožičných služieb zvlášť u detí a mládeže nestačí na to, aby sme udržali ich čitateľský záujem. Aj z tohto dôvodu organizujeme rôzne súťaže, ktorými sa snažíme svojich čitateľov motivovať k ďalšiemu rozvoju čitateľských návykov a zručností. Práve tie sú neskôr základom pre zvládnutie ďalších zručností - ovládanie techniky čítania, písania, racionálneho štúdia, schopnosť rýchlo a relevantne vyhľadať informácie a v neposlednom rade ich aj sprostredkovávať a využívať. Jednou z foriem podpory vyjadrovacích schopností dieťaťa a rozvoja jeho fantázie sú literárne súťaže. Pre malých čitateľov sú výzvou či vedia "vytvoriť skutočnú literatúru", pre učiteľov zas možnosťou zistiť ako vie dieťa vyjadriť svoje myšlienky.

IMG 1266
u IMG 1603
u IMG 1602
u IMG 1601
P1070330
P1070328
P1070327
IMG 8898
20130920133230528 0001
20130920133230528 0002
20130920133230528 0003
20130920133411001 0001
Detská knižnica