Rekonštrukcia knižnice 2011 - 2012

Rekonštrukcia knižnice 2011 - 2012

Vďaka úspešnému projektu Regionálneho operačného programu Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov - intervencie do pamäťových a fondových inštitúcií sa budova mestskej knižnice dočkala rozsiahlej rekonštrukcie, ktorá priniesla veľa pozitívnych zmien.
Rekonštrukčné práce, ktoré sa začali v septembri 2011 a trvali do marca 2012, zahŕňali opravu strechy, výmenu presklených okien, rekonštrukciu kotolne a zateplenie fasády, čím sa znížila energetická náročnosť budovy.

tab reko
rekonstrukcia kniznica 159
rekonstrukcia kniznica 172
rekonstrukcia kniznica 235
rekonstrukcia kniznica 243
rekonstrukcia kniznica 268
rekonstrukcia kniznica 308
rekonstrukcia kniznica 328
rekonstrukcia kniznica 841
rekonstrukcia kniznica 982
rekonstrukcia kniznica 992
rekonstrukcia kniznica 1039
rekonstrukcia kniznica 1045
rekonstrukcia kniznica 1058
rekonstrukcia kniznica 1082
rekonstrukcia kniznica 1109
rekonstrukcia kniznica 1113
rekonstrukcia kniznica 1140
rekonstrukcia kniznica 1158
rekonstrukcia kniznica 1181
rekonstrukcia kniznica 1192
rekonstrukcia kniznica 1197
rekonstrukcia kniznica 1213
rekonstrukcia kniznica 1226
rekonstrukcia kniznica 1242
rekonstrukcia kniznica 1251
rekonstrukcia kniznica 1264
rekonstrukcia kniznica 1399
rekonstrukcia kniznica 1434

Rekonštrukciou budovy knižnice sa zlepšili technické, estetické a interiérové podmienky pre poskytovanie knižničných služieb v súlade so Stratégiou rozvoja slovenského knihovníctva a zároveň sa utvorili predpoklady na rozvoj nových druhov pre občanov mesta i regiónu.

IMG 8604
0c710ce205 1
fdb4fb1a76 1
5fe136ca19 1
Detská knižnica