Byť či nebyť?

Otázku, ktorú kedysi anglický dramatik Shakespeare vložil do úst princovi Hamletovi, si vo svojej najnovšej knižke s rovnakou nástojčivosťou, no pritom zrozumiteľne kladie aj Iveta Radičová - významná slovenská sociologička a vysokoškolská pedagogička, ktorá v rokoch 2005-2006 zastávala funkciu ministerky práce, sociálnych vecí a rodiny a v rokoch 2010-2012 funkciu predsedníčky vlády Slovenskej republiky. O knižke Byť či nebyť - Európska únia? (Centrum pre otvorenú politiku, 2016), ktorá sa dotýka najaktuálnejších a najpálčivejších tém týkajúcich sa nielen našej existencie v rámci Európy, sa spolu s autorkou porozprávame aj v našej knižnici dňa 17. mája o 18.00 hodine. Všetci ste srdečne pozvaní.

Foto: Facebook profil Ivety Radičovej
Detská knižnica