Deväť a jedna rozprávka navyše

Rozprávka lúpežnícka, vodnícka, poštárska, doktorská... Spomínate si? Určite áno. S nezabudnuteľnými rozprávkami Karla Čapka vyrastali mnohí z nás a istotne sa nájdu i takí, ktorí si ich čítajú aj v dospelosti. Vydavateľstvo Albatros v týchto dňoch vzdalo hold bratom Čapkovcom, Karlovi i Josefovi, a opätovne vydalo Devatero pohádek.  V knižke nájdete dokonca „jěšte jednu navíc od Josefa Čapka jako přívažek“. Pestrý výber z diela bratov Čapkovcov na vás čaká aj vo fonde našej knižnice.
Detská knižnica