DNI DETSKEJ KNIHY tentokrát v Piešťanoch

Každoročne sa v mesiacoch marec a apríl na Slovensku, vždy v inom meste, organizuje celoslovenský festival DNI DETSKEJ KNIHY. V tomto roku, v dňoch 10. – 12. apríla 2017, sa bude konať už 34. ročník tohto projektu   a jeho hlavným organizátorom je tentokrát Mestská knižnica mesta Piešťany spolu s BIBIANOU, Medzinárodným domom umenia pre deti a Slovenskou sekciou IBBY. Festival sa koná pod záštitou primátora mesta Piešťany Miloša Tamajku.

Mestská knižnica mesta Piešťany sa na tomto projekte úspešne podieľala už v rokoch 1993 a 2001.

Aj v tomto roku je hlavným cieľom projektu DNI DETSKEJ KNIHY motivovať deti k čítaniu a pravidelnej návšteve knižnice a zároveň vytvoriť príležitosť k osobnému spoznávaniu autorov, ilustrátorov, vydavateľov a ďalších osobností spätých s detskou literatúrou. Festivalové podujatia sa budú konať na rôznych miestach v Piešťanoch a v okolitých obciach. Pestrosť a žánrová rôznorodosť jednotlivých podujatí festivalu Dni detskej knihy a mnohí jeho významní hostia sú zárukou toho, že každé dieťa si tu nájde niečo zaujímavé, čo ho obohatí.

O podrobnom programe festivalu budeme priebežne informovať. 
Detská knižnica