Energia kresby

Tento rok si pripomenieme 80. výročie úmrtia jedného zo zakladateľov moderného slovenského výtvarného umenia – maliara, grafika a ilustrátora Mikuláša Galandu (1895-1938). Aj pri tejto príležitosti vydavateľstvo Slovart pripravilo publikáciu, ktorá obsahuje nielen prierez Galandovej kresby, ale aj množstvo doteraz nepublikovaných reprodukcií. Kniha Energia kresby je určená nielen znalcom výtvarného umenia, pedagógom či študentom ale aj tým, ktorých zaujíma samotná osobnosť Mikuláša Galandu a doba, v ktorej žil a pôsobil.
Detská knižnica