Filmový september

Mestská knižnica v spolupráci s Českým centrom v Bratislave a Klubom seniorov AkSen pripravila pri príležitosti 100. výročia založenia Československej repuliky a zároveň 50. výročia okupácie Československa filmový projekt, v rámci ktorého návštevníkom premietne štyri vynikajúce filmy, ktoré tieto historické medznícky v rôznych podobách odrážajú. Prvý z nich, Až přijde kocour, uvidíte 6. septembra o 17.00 hodine v priestoroch mestskej knižnice. V piatok 14. septembra o 10.00 hodine premietneme kultový film Jana Hřebejka, Pelíšky. O týždeň neskôr, v piatok 21. septembra filmové podobenstvo Vojtěcha Jasného O slavnosti a hostech a 28. septembra o 10.00 hodine krátky dokumentárny film o živote a práci československých dobrovoľníkov s názvom Českoslovenští dobrovolníci ve světové válce 1914-1918. Všetky tri spomínané filmy uvidíte v priestoroch Klubu seniorov AkSen (Aura Dom, Sládkovičova 11).
Detská knižnica