Kde bolo, tam bolo...

Akademický maliar Stanislav Lajda je autorom ilustrácií v mnohých detských knižkách. V ostatnom čase ilustroval  Povesti o slovenských liečivých prameňoch a kúpeľoch, ale aj ďalšie zaujímavé knižky (napríklad Najkrajšie oravské povesti, Vodník Čľupko, Pes Celebes a mačka Kamčatka, Mátohy od Zelenej vody, Slávna päťka a mnohé ďalšie.

Pozývame vás na prehliadku výberu z jeho pestrých knižných ilustrácií na výstave nazvanej KDE BOLO, TAM BOLO, ktorá je inštalovaná v priestoroch Piešťanského informačného centra.

Výstava potrvá do 30. septembra 2017.
Detská knižnica