Knihy pre všetkých

Naša knižnica sa neustále snaží o rozšírenie knižničného fondu, aby mohla podporiť stratégiu celoživotného vzdelávania a čítanie odbornej literatúry. Práve v rámci projektu Knihy pre všetkých, ktorý realizujeme od júla 2018 do februára 2019, obohacujeme náš knižničný fond tak, aby dokázal uspokojiť potreby našich čitateľov rôznych vekových skupín, či už ide o deti v predškolskom a školskom veku, študentov stredných a vysokých škôl, ľudí v produktívnom veku so širokým spektrom záujmov a odborných znalostí a požiadaviek. Prostredníctvom projektu Knihy pre všetkých, ktorý z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, sa sústreďujeme aj na sociálne znevýhodnené skupiny, napr. nezamestnaných, čerstvých absolventov stredných a vysokých škôl, či seniorov.
Newsletter
Detská knižnica