Knižnice pre všetkých

To je spoločné motto 19. ročníka Týždňa slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční od 5. do 11. marca 2018.  Organizátormi podujatia sú Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc. Ambasádorom Týždňa slovenských knižníc 2018 je Ján Gallovič, člen činohry Slovenského národného divadla. Záštitu nad Týždňom slovenských knižníc prevzal minister kultúry SR Marek Maďarič. Týždeň slovenských knižníc 2018 bude na celom Slovensku prebiehať prostredníctvom najrozmanitejšieho spektra aktivít a podujatí za účelom pozitívne zviditeľňovať knižnice ako významné kultúrne a vzdelávacie inštitúcie, ktoré plnia svoju nezastupiteľnú úlohu v rozvoji znalostnej spoločnosti.

Slávnostné otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2018 sa uskutoční dňa 5. marca 2018 o 13.00 h v Krajskej knižnici Karola Kmeťka v Nitre pod záštitou predsedu Nitrianskeho samosprávneho kraja Milana Belicu.

Hlavnými partnermi projektu sú Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., kníhkupectvo Martinus, spoločnosť Panta Rhei, vydavateľstvo Slovart, celoslovenský knihovnícky portál InfoLib a Rádio Regina, rodinné rádio verejnoprávnej inštitúcie RTVS.

Železničná spoločnosť Slovensko bude propagovať TSK 2018 v rýchlikových spojeniach na Slovensku, organizátori podujatia ponúknu cestujúcej verejnosti tiež knihy, ktoré si bude môcť počas jazdy vlakom bezplatne vypožičať.

Na Slovensku je takmer 4 000 registrovaných knižníc a v ich fondoch sa nachádza skoro 40 miliónov zväzkov kníh. Týždeň slovenských knižníc je zameraný na prezentáciu knižníc, knižnej kultúry, knihy a propagáciu významu čítania. Počas celého týždňa budú mať návštevníci knižníc vo všetkých regiónoch Slovenska možnosť absolvovať množstvo zaujímavých aktivít.

Aj Mestská knižnica mesta Piešťany pripravila na tento týždeň mnoho zaujímavých podujatí – spoločné čítania, workshopy, cestovateľskú prezentáciu i veselé bábkové predstavenie pre deti. Neoddeliteľnou súčasťou tohto Týždňa je aj bezplatný zápis čitateľov.

Srdečne vás všetkých pozývame!
Newsletter
Detská knižnica