Kto si odnesie cenu z rúk Tomáša Janovica?

Koncom minulého roka bola vyhlásená celoslovenská výtvarná súťaž pre deti základných škôl venovaná 80. výročiu narodenia spisovateľa Tomáša Janovica s názvom: Všetko najlepšie, pán Janovic! Úlohou bolo stvárniť obľúbený príbeh, rozprávku alebo básničku tohto známeho slovenského autora. Výtvarnej súťaže sa zúčastnilo spolu 924 detí zo základných umeleckých škôl, z prvého stupňa základných škôl, spojených škôl a školských klubov z celého Slovenska. Nastal čas na vyhodnotenie. To sa uskutoční v slávnostnej atmosfére festivalu Dní detskej knihy v utorok 11. apríla 2017 o 14.00 h v priestoroch Elektrárne Piešťany na Staničnej ulici za účasti majstra pera Tomáša Janovica.
Ocenených bude 30 prác. Cenu udelí aj primátor mesta Piešťany, za vyhlasovateľov súťaže Bibiana, medzinárodný dom umenia pre deti, Mestská knižnica mesta Piešťany, vydavateľstvo SPN - Mladé letá, vydavateľstvo Buvik, vydavateľstvo Slovart a časopis Slniečko. Ocenené, ale aj ďalšie práce budú vystavené v Elektrárni. Súčasťou výstavy je expozícia venovaná tvorbe spisovateľa Tomáša Janovica, pozostávajúca z výstavky kníh pre deti a dospelých, ktorá je sprevádzaná aj ilustráciami z knihy Bola raz jedna trieda známeho slovenského maliara a ilustrátora, Svetozára Mydla. Výstava bude sprístupnená verejnosti do 10. mája 2017. Následne bude premiestnená do priestorov CVČ v Drahovciach.




Detská knižnica