Medziknižničná výpožičná služba

Je ďalšou službou, ktorú naši čitatelia môžu využívať počas celého roka. Ak hľadáte titul z určitej oblasti odbornej literatúry, ktorý sa nenachádza priamo v našej knižnici, vieme vám ho zabezpečiť prostredníctvom Portálu ku katalógom a zbierkam slovenských knižníc, ktorý nájdete tu:  https://www.kis3g.sk/.

K tomu, aby sme Vami žiadaný titul odbornej literatúry bez problémov a čo najrýchlejšie vyhľadali, potrebujeme predovšetkým názov daného titulu, meno a priezvisko autora, prípadne rok vydania (ak je pre vašu potrebu dôležitý). Náklady, spojené s medziknižničnou výpožičnou službou nájdete na webe našej knižnice: www.kniznica.sk/sluzby/poplatky/poplatky-2018/.
Newsletter
Detská knižnica