Na ZUŠ-ke sa počas DDK maľujú rozprávky

Podujatia z bohatého programu Dní detskej knihy bežia v plnom prúde. Jedným z nich je aj literárno-výtvarný workshop Vymaľujme si rozprávku s Ľubicou Kepštovou, zástupkyňou šéfredaktora časopisu Slniečko, a ilustrátormi Katarínou Slaninkovou a Bystríkom Vančom, ktorý sa koná na Základnej umeleckej škole v Piešťanoch na Štúrovej ulici.

Foto: Ivana Krajčovičová
Detská knižnica