Nielen o sebe

Prežil fašizmus, 50. roky i normalizáciu. Bol spisovateľom, publicistom, novinárom, teoretikom humoru, znalcom karikatúry a detektívky, literárnym kritikom či riaditeľom divadla. Jednoducho, Kornel Földvári (1932-2015). 

Na základe postrehov a rozhovorov z rokov 2007 – 2011 pripravilo vydavateľstvo Literárneho informačného centra v spolupráci so spisovateľom Petrom Krištúfkom pestrú biografiu tohto výnimočného človeka. Knižka s názvom O sebe (LIC, 2017) obsahuje CD s krátkym filmom Kornel v nebi a audiozáznam rozprávania Kornela Földváriho. Z jeho rozsiahlej tvorby nájdete vo fonde našej knižnice napríklad: ...až pod čiernu zem (2014), O detektívke (2009), O karikatúre (2006), Päťadvadsať – Kniha o slovenskej karikatúre (2005), Svet pre dvoch – o Lasicovi a Satinskom (2004), O stručnosti (1999).
Detská knižnica