Novoročný vinš z Prahy

Všetkým veľkým aj malým čitateľom vinšujú do nového roka priatelia našej knižnice spisovateľka Ester Stará a ilustrátor Milan Starý "když slzy, tak smíchu, radosti, štěstí nebo dojetí."
Detská knižnica