O filme nielen pre študentov

Slovenský filmový ústav sa môže pochváliť ďalšou výpravnou publikáciou určenou fanúšikom slovenskej kinematografie, študentom i odbornej verejnosti. Jej autori, Jelena Paštéková a Václav Macek, sa rozhodli zmapovať vývoj a podobu slovenského filmu v rozpätí rokov 1896 až 1969 s dôrazom na roky 1918, 1938, 1948 a 1969. Okrem oblastí ako napríklad tvorba filmu, jeho distribúcia, technika či samotná reflexia filmovej tvorby venuje priestor aj najvýznamnejším režisérom, ktorí formovali tvar slovenskej kinematografie.

Foto: Robert Hüttner, Pravda
Detská knižnica