O víťazných rozprávkach budú rozhodovať aj deti

Hoci čaro rozhlasovej rozprávky dokáže oceniť poslucháč každého veku, primárne je tento záner určený predovšetkým deťom. Práve ich názor bude dôležitý aj pri počúvaní súťažných festivalových rozprávok, ktoré okrem literárnych odborníkov hodnotí vždy aj detská porota. Tá je zložená z 30 detí Piešťan a okolia, vybraných spomedzi čitateľov našej knižnice. Deti budú pracovať v dvoch skupinách pod vedením redaktoriek detského Rádia Junior Veroniky Dianiškovej a Rozálie Vlaskovej. Mladšia porota bude počúvať a hodnotiť monologické rozprávky, staršie deti rozhodnú o víťazovi v kategórii rozprávkových hier. Výsledky svojho hlasovania budú zástupcovia detskej poroty prezentovať aj na slávnostnom záverečnom večere festivalu.
Newsletter
Detská knižnica