Obraz normalizácie

Srdečne vás pozývame na vernisáž výstavy Obraz normalizácie – československá dokumentárna fotografia po r. 1968. Otvorenie výstavy, ktorého sa zúčastnia aj dvaja vystavujúci tvorcovia Peter Procházka, Juraj Bartoš a kurátorka výstavy Bohunka Koklesová, sa uskutoční dnes 21. augusta 2019 o 17.30 h v Piešťanskom informačnom centre, Pribinova 2.

Výstava je malou vizuálnou sondou do vtedajšieho sveta. Fotografie štyroch českých a slovenských dokumentárnych fotografov Jindřicha Štreita, Vladimíra Birgusa, Petra Procházku a Juraja Bartoša nám sprostredkúvajú doklady o tom, akým spôsobom sa radikálne politické rozhodnutia premietli do životov obyčajných ľudí. Tzv. veľkú históriu tak poznávame cez príbehy a osudy ľudí dokumentovaných na jednotlivých záberoch. Spoznajte istú mieru osamelosti, absenciu vlastných rozhodnutí a prispôsobenie sa novému poriadku v spoločnosti prostredníctvom fotografií na výstave, ktorá je návštevníkom sprístupnená do 22. septembra 2019.
Newsletter
Detská knižnica