Pocta Tomášovi Janovicovi

Pri príležitosti štátneho sviatku  vzniku Slovenskej republiky  prezident SR Andrej Kiska   udelil v pondelok 8. januára 2017  štátne vyznamenania 20 osobnostiam. Medzi ocenenými bol aj  spisovateľ, básnik, textár Tomáš Janovic, ktorého prezident vyznamenal Radom Ľudovíta Štúra II. triedy za dlhoročné mimoriadne zásluhy o rozvoj demokracie, ochranu ľudských práv a slobôd a o rozvoj literatúry a audiovizuálnej tvorby.
Tomáš Janovic  v tomto roku oslávi významné životné jubileum, 80 rokov. Pri tejto príležitosti  LIC – časopis Slniečko,  BIBIANA – Medzinárodný dom umenia pre deti , vydavateľstvá Buvik , SLOVART, SPN – Mladé letá a Mestská knižnica Piešťany  vyhlásili výtvarná  súťaž pre žiakov prvého stupňa základných škôl  s názvom „Všetko najlepšie, pán Janovic“. Propozície nájdete aj na www.kniznica.sk
K štátnemu vyznamenaniu pánovi Janovicovi srdečne blahoželáme!
Detská knižnica