21.11.2018

Podoby miestneho a regionálneho rozvoja

V stredu 21. novembra 2018 sa v priestoroch knižnice uskutoční odborný seminár s názvom Podoby miestneho a regionálneho rozvoja, ktorý účastníkom prinesie množstvo zaujímavých tém - či už súčasné trendy vo vývoji cestovného ruchu, cyklotrasy regiónu Piešťany, propagáciu mesta cez kvalitné diela staviteľstva a mnoho ďalších. Seminár sa uskutoční vďaka finančnej podpore Mesta Piešťany a začína o 9.00 hodine.
Newsletter
Detská knižnica