Pomáhajme (nielen) cez Vianoce

Vo vianočnom čase si viac uvedomujeme spolupatričnosť nielen k svojej rodine, ale i (ne)známym ľuďom, ktorí môžu potrebovať našu pomoc. Niekedy vďaka naozaj malému činu vieme urobiť veľkú radosť. Takým prípadom je aj zbierka malých hračiek pre Maťka a Kubka zo Sekúl. 15-ročný Kubko trpí diagnózou DMO – spastickou kvadruparézou. Jeho mladší 9-ročný brat Matúš nelenil, a aby pomohol finančne svojim rodičom, začal vyrábať detské mydielka, ktoré v sebe ukrývajú hračku. Rodinka chodí predávať mydielka na trhy a jarmoky a Matúš za svoj projekt už získal aj prestížne ocenenie Leaf Award. Rodina takisto spravuje občianske združenie, s ktorým pomáhajú rodinám s podobnou diagnózou.

Ak chcete Matúšove aktivity podporiť, darujte miniatúrne hračky, aby mohol vo výrobe mydielok pokračovať. Hračky môžete priniesť na detské oddelenie našej knižnice. Ďakujeme.
Detská knižnica