Prečo je Oriešok medzinárodný...

Mestská knižnica mesta Piešťany už mnoho rokov spolupracuje s českými ilustrátormi a českými inštitúciami. Jubilejný Zázračný oriešok sa koná v roku, kedy si pripomíname sté výročie vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov. Aj preto českí partneri nemôžu chýbať na festivale. Jedným z takýchto podujatí je výstava Čeští ilustrátoři  dětem. Ide o výstavu najnovšej tvorby členov Klubu ilustrátorů. Slávnostné otvorenie tejto výstavy za skvelej hudby a spevu študentov  DIFA JAMU Brno s klavírnym sprievodom Dady Klementovej sa uskutoční  v stredu 23. mája o 9.30 h v Dome umenia.

A sú to aj ďalší českí umelci, ktorí prídu do Piešťan,  napríklad spisovateľky Iva Procházková či Lenka Rožnovská, ilustrátorky Karla Kučerová a Aneta Holasová, rozhlasový redaktor  Petr Šrámek, šéfredaktor vydavateľstva Albatros Petr  Eliáš, ale aj český herec Petr Vodička, ktorý zasadne do kresla odbornej poroty.  Ďalším príkladom česko-slovenskej spolupráce je výtvarná súťaž Neodíď nám, rozprávočka..., do ktorej sa zapojili aj deti z mnohých českých škôl a boli veľmi úspešné.

Nezabudneme spomenúť ani viacerých významných partnerov projektu  z Čiech – Veľvyslanectvo ČR v Bratislave, Český rozhlas, České centrum v Bratislave, CzechTourism, Městská knihovna v Praze.  Všetci s radosťou prijali ponuku na spoluprácu. A tá je zárukou úspešnosti 10. ročníka Zázračného orieška.
Newsletter
Detská knižnica