Rozprávkové Vánoce/Pohádkové Vianoce

Od 10. decembra budú môcť malí i veľkí návštevníci a čitatelia našej knižnice vidieť krásnu výstavu  slovenského výtvarníka Dávida Ursinyho. Tá pozostáva z jeho vianočných ilustrácií, ktoré nájdete v knižkách Pohádky vánočního zvonku a Jorinda a Joringel. Výstavu si môžete pozrieť do konca roku 2018.
Newsletter
Detská knižnica