Spomienka na Ivana Stodolu

V marci si pripomíname 129. výročie narodenia a 40. výročie úmrtia lekára, dramatika a spisovateľa Ivana Stodolu. Od roku 1954 žil v Piešťanoch, kde sa po nástupe do dôchodku venoval literárnej tvorbe. Tu sa v roku 1968 stal čestným predsedom miestnej organizácie Matice slovenskej. Je autorom mnohých známych komédií, napr. Čaj u pána senátora, Jožko Púčik a jeho kariéra, Keď jubilant plače. Úspešná je aj jeho tragédia Bačova žena či historické romány Kráľ Svätopluk, Marína Havranová.

Ivan Stodola zomrel v Piešťanoch 26. marca 1977. K tejto smutnej udalosti sa v Kronike mesta Piešťany uvádza: "Rozlúčka so zosnulým bola v Hviezdoslavovom divadle v Bratislave. Nebohý bol spopolnený v krematóriu v Slávičom údolí v Bratislave. Smútočného aktu sa zúčastnila delegácia Mestského národného výboru v Piešťanoch, ako aj mnohí obyvatelia Piešťan." Je pochovaný na Národnom cintoríne v Martine. Dom, v ktorom žil na Námestí SNP v Piešťanoch je označený pamätnou tabuľou s bustou od akad. sochára Valéra Vavru, autorom výtvarného riešenia a osadenia pamätníka bol akad. sochár Ladislav Sulík.
Detská knižnica