Spomienka na Mariána Geišberga

Vynikajúci filmový, divadelný, dabingový herec, skvelý glosátor, hudobník, spevák a pesničkár Marián Geišberg patril k vzácnym priateľom našej knižnice. Navštívil ju niekoľkokrát a okrem svojho nezameniteľného prejavu so sebou vždy priniesol obrovskú náruč ľudskosti a pokory, ktorá dnes nie je až takou samozrejmosťou.

Jeho charakteristický hlas sa stal natrvalo súčasťou množstva rozhlasových hier a rozhlasových rozprávok pre deti a mládež (okrem iných spomeňme napríklad Mimi a Lízu), nehovoriac o velikánoch slovenskej poézie, ktorých básne vďaka jeho recitačným zručnostiam získali celkom nový rozmer.

Slovenská kultúrna obec ale i spoločnosť stratila výnimočného človeka - barda s výzorom bohéma, ktorý však po sebe vo filmovom, divadelnom i rozhlasovom archíve zanechal nádherný odkaz. A nám bolo veľkou cťou s ním spolupracovať.
Newsletter
Detská knižnica