Týždeň slovenských knižníc

Slovenská asociácia knižníc a Spolok slovenských knihovníkov a knižníc vyhlásili 18. ročník celoslovenského podujatia Týždeň slovenských knižníc, ktorý sa uskutoční v dňoch 13. - 19. marca 2017. V znamení motta podujatia "Knižnice pre všetkých" pripravila Mestská knižnica v Piešťanoch bohatý program pre všetky vekové kategórie svojich návštevníkov.

Pre deti sú to čítania, tvorivé dielne, workshopy, súťaže, besedy, pre stredoškolákov prezentácia filmového dokumentu a beseda s režisérkou, nielen strednú generáciu určite zaujme stretnutie s dokumentaristom o zimnej turistike. O podrobnom programe vás budeme včas informovať.
Detská knižnica