Vychádza Romboid 1-2/2018

V týchto dňoch vychádza prvé tohtoročné dvojčíslo mesačníka o kultúre, umení a literárno-umeleckej reflexii, v ktorom nájdete nielen množstvo zaujímavých článkov, štúdií, esejí a recenzií, ale takisto aj množstvo ukážok z poézie a prózy. Časopis, ktorý vznikol v roku 1966 a nesie názov jednej z najdôležitejších básnických zbierok Laca Novomeského,  je vhodný tak pre pedagógov a študentov ako i tých z vás, pre ktorých je literatúra súčasťou života.
Detská knižnica