Vyšiel nový Romboid

Tým z vás, ktorých zaujíma dianie (nielen) v slovenskom literárnom živote, dávame do pozornosti najnovšie dvojčíslo mesačníka Romboid venovaného literárnej a umeleckej reflexii, ktorý od roku 1966 prináša čitateľom kvalitné štúdie, recenzie, eseje či ukážky z poézie a prózy. V čísle 3-4/2017 si okrem rozhovoru so spisovateľom Antonom Hykischom budete môcť prečítať napríklad výber z tvorby mladej poetky Zuzany Šeligovej, Hany Koškovej, básnika a prozaika Štefana Kuzmu a mnoho ďalšieho.
Detská knižnica