Začína sa Mesiac knihy

Je to už vyše 60-ročná tradícia, odkedy sa mesiac marec spája s knihami. Začala sa písať v roku 1955, a to na počesť národného buditeľa, ľudového básnika, zberateľa národných piesní a predovšetkým prvého slovenského kolportéra kníh, Mateja Hrebendu, s cieľom podporovať u širokej verejnosti záujem o knihy.
Martin Hrebenda Hačavský (10. 3. 1796 - 16. 3. 1880) bol od mladosti síce slepý, ale dokázal ľudí nadchnúť pre čítanie. V minulom roku Slovenská národná knižnica pri príležitosti 220. výročia jeho narodenia zverejnila dokumenty Literárneho archívu SNK hovoriace o jeho osude. Ten nám približuje aj knižka Ľuda Zúbka V službách Mateja Hrebendu.
Súčasťou Mesiaca knihy je od roku 1999 aj Týždeň slovenských knižníc, ktorý vyhlásila Slovenská asociácia knižníc. Ten sa v tomto roku koná od 13. do 19. marca. Aj naša knižnica pripravila počas týchto dní bohatý a pestrý program pre všetkých.
Detská knižnica