Mestská knižnica mesta Piešťany

Mestská knižnica mesta Piešťany


Zlatá brána Miroslava Cipára

Významný slovenský ilustrátor, grafik, maliar, dizajnér, ktorý v ostatnom čase bravúrne spracoval po výtvarnej a ilustrátorskej stránke dnes už klasické dielo nemeckej literatúry, Fausta, má na svojom konte desiatky kníh pre deti. Nemalú časť svojich ilustrácií vytvoril i pre knižky veľkej osobnosti detskej literatúry, Márie Ďuríčkovej. Patrí medzi ne Biela kňažná (Mladé letá 1988), Zlatý hrach (Mladé letá, 1988), Dunajská kráľovná (Mladé letá 1981), Prešporský zvon (Mladé letá 1978), Jožko Mrkvička Spáč (Mladé letá, 1972), Útek z gramatiky (Mladé letá, 1965), Ahoj, hádanka (Buvik, 2013), Poslali ma naši k vašim (Buvik, 2011) či Zlatá brána (Buvik 2004). Mnohým z nás tieto nádherne ilustrované rozprávky či povesti prirástli  k srdcu a hádam ani neexistuje domácnosť, v ktorej by aspoň jedna z nich nemala svoje čestné miesto v poličke. 

Na osobnosť a dielo Márie Ďuríčkovej si spoločne s pánom Miroslavom Cipárom zaspomíname už v pondelok, 24. júna 2019 o 10.30 hodine v rámci vernisáže výstavy Biela kňažná Mária Ďuríčková.