Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice

Typ podujatia
koncert

Dátum, čas a miesto konania
06. 06. 2010 o 16.00 h | Hudobný pavilón v parku
27. 05. 2012 o 16.00 h | Hudobný pavilón v parku
02. 06. 2013 o 15.00 h | Hudobný pavilón v parku
14. 06. 2015 o 16.00 h | Hudobný pavilón v parku
11. 09. 2016 o 16.00 h | Hudobný pavilón v parku
10. 09. 2017 o 16.00 h | Hudobný pavilón v parku
09. 09. 2018 o 16.00 h | Hudobný pavilón v parku
15. 09. 2019 o 16.00 h | Hudobný pavilón v parku

UsporiadateľMestské kultúrne stredisko mesta Piešťany

Popis
Dívčí saxofonový orchestr Luhačovice.

Newsletter
Detská knižnica