Klub filatelistov 52 – 01 Piešťany

Kategórie
inštitúcie, kultúra

Adresa
Brezová ulica, 15
Piešťany
921 01

Vančo Milan (predseda)
Tel.: 0910 675 912
E-mail: Milan.vanco@centrum.sk

Kľúčové slová
kluby, filatelia
Newsletter
Detská knižnica