Czikorová Katarína

Typ autority
Grafička, dizajnérka, pedagogička

Životopis
Vyštudovala grafický dizajn na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. V súčasnosti pôsobí ako odborná asistentka na Akadémii umení v Banskej Bystrici, Fakulte výtvarných umení, kde vyučuje predmet grafický dizajn. Pracuje ako freelance grafický dizajnér. Medzi jej projekty patrí napr. aj logo Denamit-u. Zaoberá sa tvorbou webstránok, katalógov, knižným dizajnom, atď. Pracuje pod značkou reddog.sk.

Zdroj: http://www.denamit.sk/kto-sme

Newsletter
Detská knižnica