Gavalda Ondrej (1984)

obrázok

Typ autority
grafický dizajnér

Životopis
Študoval na Fakulte architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave, odbor Dizajn. Neskôr si štúdium doplnil na VŠVU v Bratislave (grafický dizajn) a absolvoval takisto stáž na Fachhochschule Dortmund v Nemecku. Ocenenia: Cena ministra školstva SR v súťaži Národná cena za dizajn (2009), Cena rektora VŠVU (2009), Národná cena za dizajn v kategórii Komunikačný dizajn (2011).

Zdroj: http://gavalda.sk
Zdroj: http://www.vsvu.sk/kontakt/zamestnanci

Detská knižnica