Dušička Jakub

Typ autority
Grafik, dizajnér

Životopis
Študent Katedry vizuálnej komunikácie.
V roku 2012 sa zúčastnil súťaže o novú tvár časopisu Slniečko organizovanej Literárnym informačným centrom v spolupráci s Asociáciou ilustrátorov ASIL, v ktorej uspel s návrhom nového layoutu.

Detská knižnica