Heřman Pavel

Typ autority
Fotograf, veterinár, odborný asistent na VŠV v Brne, starosta, senátor

Životopis
Vyštudoval Strednú lesnícku školu v Trutnove. Pracoval ako vychovávateľ, neskôr ukončil štúdium veterinárneho lekárstva a pôsobil ako obvodný veterinár v Třebíčskom kraji. Bol odborným asistentom na VŚV v Brne, neskôr starostom mesta Třebíč a senátorom. Venuje sa výtvarnej fotografii.


Zdroj: http://www.pavelherman.cz

Newsletter
Detská knižnica