SYMBOL MÔJHO MESTA

obrázok

Typ podujatia
tvorivá dielňa, workshop, informačná hodina, pre deti, kvíz, výstava, vychádzka

Dátum, čas a miesto konania
05. 08. 2014 - 31. 10. 2014 | Mestská knižnica mesta Piešťany

Hlavný usporiadateľProPolis, n.o.

SpoluusporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany
Piešťanské informačné centrum
Rotary Club Piešťany
MAGNA ENERGIA a.s.
Dino
Laguna Centrum, s r. o.

Finančná podpora podujatia
S finančnou podporou Mesta Piešťany

Popis
Verejnoprospešný projekt, ktorého aktivity sú zamerané na mladú generáciu žijúcu v Piešťanoch. Jeho cieľom je motivovať mladých ľudí k tomu, aby sa začali viac zaujímať o život mesta, v ktorom žijú a podporiť ich záujem o spoznávanie jeho prírodných, kultúrnych i historických zaujímavostí. V rámci projektu sa uskutočnia rozmanité aktivity (výtvarné workshopy, náučné vychádzky, tematické prednášky, výtvarná súťaž, výstava). Ich účastníci získajú jedinečnú príležitosť spoznávať naše mesto prostredníctvom symbolov typických pre Piešťany. Spolu s významnými osobnosťami mesta i regiónu budú vytvárať piešťanské symboly a zábavnou i náučnou formou sa tak dozvedia viac o svojom bydlisku.

Newsletter
Detská knižnica