PIKTO

Dátum, čas a miesto konania
| Mestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Celoslovenská konferencia ilustrátorov, ktorá je na Slovensku prvou svojho druhu a ktorú od r. 2012 organizuje ASIL - Asociácia ilustrátorov v spolupráci s Mestskou knižnicou. V piešťanskej knižnici sa stretávajú ilustrátori, grafici, dizajnéri a vydavatelia kníh, aby spoločne diskutovali o aktuálnych otázkach, s ktorými sa stretávajú vo svojej praxi a pri vzájomnej spolupráci. Sprievodnými podujatiami konferencie bývajú okrem prednášok popredných odborníkov aj výstavy, vernisáže, prezentácie autorských kníh či výtvarné workshopy. Podujatie sa tradične koná pod záštitou primátora mesta Piešťany.

Súvisiace akcie

Newsletter
Detská knižnica