SVETOVÝ DEŇ CESTOVNÉHO RUCHU 2016

obrázok

Typ podujatia
iné, prezentácia, celoslovenský projekt

Dátum, čas a miesto konania
19. 09. 2016 - 27. 09. 2016 | Piešťanské informačné centrum

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany
Piešťanské informačné centrum

Popis
Séria podujatí k Svetovému dňu cestovného ruchu.

Detská knižnica