MX3 / súčasná poézia naživo

Typ podujatia
beseda

Dátum, čas a miesto konania
18. 10. 2017 o 18.00 h | ŽiWell

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Beseda a autorské čítanie Márie Ferenčuhovej, Michala Habaja a Michala Talla.

Detská knižnica