Michal Macháček: Gustáv Husák

obrázok

Typ podujatia
prezentácia

Dátum, čas a miesto konania
26. 03. 2018 o 17.00 h | Piešťanské informačné centrum

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Prezentácia knihy Michala Macháčka o dlhej kariére posledného prezidenta komunistického Československa. Knižka vychádza z výskumu, ktorý sa opiera o dodnes neznáme pramene z českých, slovenských a ruských archívov a takisto z materiálov rodinného archívu Gustáva Husáka.

V spolupráci so Seniorským parlamentom Piešťany.

Michal Macháček (1986) je historik zameraný na česko-slovenské a československo-sovietske vzťahy a komunistické hnutie v 20. storočí, pričom sa sústredí na jeho politické elity, predovšetkým osobnosť Gustáva Husáka.
Absolvoval doktorandské štúdium v Ústave českých dejín Filozofickej fakulty Karlovej univerzity v Prahe a zahraničné pobyty na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, v Historickom ústave SAV a na Historickej fakulte Univerzity M. V. Lomonosova v Moskve.
Je autorom mnohých odborných a popularizačných textov, prednáša a spolupracuje na filmovej a umeleckej tvorbe s historickou tematikou.

Súvisiace osobnosti

Detská knižnica