Zmena či premena?

Typ podujatia
výstava

Dátum, čas a miesto konania
10. 12. 2018 - 22. 12. 2018 | Piešťanské informačné centrum

UsporiadateľPiešťanské informačné centrum

SpoluusporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
23. ročník medzinárodnej súťaže, poslaním ktorej je vštepovať mladým umelcom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania návykov a zručností v umeleckom prejave.

Newsletter
Detská knižnica