Kúpeľné oblátky

Typ podujatia
beseda

Dátum, čas a miesto konania
10. 09. 2019 o 17.30 h | Kúpeľná dvorana - KC Apolin

UsporiadateľMestská knižnica mesta Piešťany

Popis
Beseda so slovenskou spisovateľkou, novinárkou a scenáristkou Ivanou Havranovou.

Newsletter
Detská knižnica