Rappensbergerová-Jankovičová Naďa

obrázok

Typ autority
Ilustrátorka, akademická maliarka, grafička

Životopis
Po absolvovaní gymnázia v Banskej Štiavnici študovala na Vysokej škole výtvarných umení u prof. Vincenta Hložníka. Venovala sa ilustrácii aj voľnej grafike. V roku 1969 viedla skupinu Graphic Art, doteraz mala takmer 60 samostatných a spoločných výstav, ilustrovala viac než 200 kníh. Svojimi litografiami výrazne zasiahla do utvárania podôb slovenskej grafiky, ilustráciami a exlibrismi ovplyvnila formovanie slovenskej knižnej tvorby, ktorú obohatila aj svojím literárnym dielom (Jediné ráno, 1978). K jej ilustračným dielam patria Kľúče od mesta (Mária Ďuríčková), Tulák a Čakanka (Klátik Zlatko), Nedoručená zásielka (Jozef Repko).

Detská knižnica