Základná škola Holubyho, Piešťany

obrázok

Kategórie
inštitúcie, školy, školy základné

Adresa
Holubyho, 15
Piešťany
921 01


Tel.: 033 / 762 65 96
E-mail: kontakt@zsholubyho.sk

Vrba Vilém, Mgr. (riaditeľ)

školská jedáleň,
Tel.: 033 / 762 32 63

Popis
Záujmové útvary: internetový, novinársky, matematiky, slovenského jazyka, cudzích jazykov, výtvarnej výchovy, šachový , pohybové hry.
Na 1. stupni:
- environmentálny
- dramatický
- estetická výchova
Na škole pracuje pedagóg pre protidrogovú prevenciu

Kľúčové slová
školy, základné školy

Ukázať na mape

Newsletter
Detská knižnica