Nela Dušová miluje čítanie

obrázok
V piešťanskej knižnici na jej prázdninové predstavenie na motívy knihy Márie Ďuríčkovej Danka a Janka čakalo mnoho detí a rodičov. Napriek tomu, že účinkuje sama, dokáže všetkých zaujať a zabaviť. Je herečka, autorka i režisérka. Práca ju stále napĺňa a obohacuje. So svojím divadlom Teatro Neline (Neline Divadlo) cestuje po Slovensku i v zahraničí.

Aktéri:
Drahomíra Moretová (Autor interview)
Petronela Dušová (Účastník interview)
Akcia: Danka a Janka, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 06. 09. 2016
Newsletter
Detská knižnica