Z práce v knižnici čerpá aj ako učiteľka

obrázok
Besedu s autorkou Olgou Černou a ilustrátorkou Michaelou Kukovičovou, ktoré spolu vytvorili úspešnú obrázkovú knihu To je Praha zvládli najmenší školáci bez problémov, dokonca moderátorke podujatia, Julii Džambazovič niektoré z nich poradili, kam by sa mala v Prahe vybrať a čo by tam mohla zažiť.

Aktéri:
Viera Dusíková (Autor interview)
Julie Džambazovič (Účastník interview)
Akcia: KEĎ ČÍTANIE JE ČTENÍ VIII., Piešťany (Slovensko)
Dátum: 10. 01. 2017
Detská knižnica