Mária Demitrová je knihomoľ

obrázok
Po prvej rozprávkovej knižke Márie Demitrovej Príbehy z Trdelníkova sa deti dočkali aj Príbehov z Veterníkova. Na stretnutí s autorkou bolo vidieť, že obe knižky ich zaujali. Zaujalo ich aj rozprávanie spisovateľky, ktorá neskrývala potešenie. Lebo ako sama povedala, deti záujem nepredstierajú, dokážu byť vždy úprimné.

Aktéri:
Drahomíra Moretová (Autor interview)
Mária Demitrová (Účastník interview)
Akcia: Príbehy z Veterníkova, Piešťany (Slovensko)
Dátum: 13. 02. 2017
Detská knižnica